top of page

Prilam

ЭМИЙН ЗААВАР: ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ


Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд дотор муухайрах болон бөөлжилтийн эмчилгээнд хэрэглэнэ.


ПРИЛАМ ДР (PRILAM DR) 10мг/10мг чөлөөлөлтийг зохицуулсан уртасгасан үйлдэлтэй дэвшилтэт шахмал


  • Идэвхтэй бодис: Шахмал тус бүрт 10мг доксиламины сукцинат ба 10мг пиридоксины гидрохлорид агуулагдана.

  • Үйлдвэрлэгч: ILKO Үйлдвэрлэгч улс: Турк

ПРИЛАМ ДР гэж юу болох, түүнийг юунд хэрэглэдэг болох

ПРИЛАМ ДР нь цагаан өнгийн дугуй хэлбэртэй, 2 талдаа гүдгэр, дундуураа зураасгүй хальсан бүрхүүлтэй чөлөөлөлтийг зохицуулсан уртасгасан үйлдэлтэй шахмал юм.


ПРИЛАМ ДР нь идэвхтэй бодисоор доксиламины сукцинат мөн пиридоксины гидрохлорид (В6 витамин) агуулна.


ПРИЛАМ ДР бэлдмэлийг зуршмал эмчилгээнд үр нөлөөгүй жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд дотор муухайрах болон бөөлжилтын эмчилгээнд хэрэглэнэ.

ПРИЛАМ ДР хэрэглэхийн өмнө та юуг мэдэх шаардлагатай болох

ПРИЛАМ ДР болон бусад эмүүд

ПРИЛАМ ДР эмийг хэрхэн хэрэглэх

Хэрэглэх арга:

Илэрч болзошгүй гаж нөлөөнүүд

ПРИЛАМ ДР эмийг хэрхэн хадгалах


71 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page