top of page

MLE технологиор үйлдвэрлэсэн үрэвслийн эсрэг тосон түрхлэг

Арьсны эмгэгийн загатнаа ба үрэвслийг намдаах зорилгоор хэрэглэх стеройд тос.

Дермотазон

₮15,000.00Price
  • * Мометозан MLE 0.1%

bottom of page