top of page

ЭКОклав хүүхдэд хийгдсэн судалгаа

ОХУ-д хийгдсэн чихний үрэвсэлтэй хүүхдүүдийг 2 бүлэгт хувааж, туршилтын бүлэгт Экоклав пребиотиктой антибиотик(зураг 1)-ийг нөгөө бүлэгт амоксициллин + клавунат нийлмэл найрлагатай уламжлалт(зураг 2) антибиотик уулгасан байна.

Зураг 1 - Гэдэсний бактерууд олон төрөл хадгалагдаж, харьцаа алдагдаагүй байна.

Зураг 2 - Гэдэсний ашигтай бактеруудын цөөрч, зарим төрөл хэт давмгайлсан байна.19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page